archive: all post for ALL 2017

  • ช้อปครบ 1,000 บาท รับฟรี! ถุงผ้ารักษ์โลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ธันวาคมนี้

December, 14 2017

ช้อปครบ 1,000 บาท รับฟรี! ถุงผ้ารักษ์โลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ธันวาคมนี้

 พร้อมลุยแลกด่วน!! 

งานนี้ถูกใจขาช้อปแน่นอน เพียงซื้อสินค้า หรือใช้บริการร้านค้าภายในศูนย์การค้า I’m park ครบ 1,000 บาท (สามารถรวมใบเสร็จหลายร้านได้)  พร้อมนำใบเสร็จมาแลก รับฟรี!  กระเป๋าผ้ารักษ์โลกแอมพาร์ค 1 ใบ ทันที  ณ จุดแลกของสมนาคุณชั้น 1 หน้าร้าน Ochaya ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ธันวาคมนี้  สินค้ามีจำนวนจำกัด รีบมาแลกกันไวๆ นะคะ 


เงื่อนไขการแลกกระเป๋าผ้า

- แสดงใบเสร็จ 1,000  บาท รับฟรีกระเป๋าผ้าแอมพาร์ค 1 ใบ

- ลูกค้าจะต้องแอด line@ แอมพาร์คก่อนรับถุงผ้า

- สงวนสิทธิ์ 1คน/1ใบ

- ใบเสร็จสามารถใช้แลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล วันต่อวันเท่านั้นและสามารถรวมใบเสร็จได้

- ต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์หรือใบเสร็จเต็มรูปแบบ และ ต้องเป็นใบเสร็จที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ ร้านค้าและมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องเท่านั้น 

- ไม่รวมใบเสร็จจากการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต การทำธุรกรรมทางการเงิน การซื้อหุ้นหรือกองทุน หรือเติมเงินบัตรร้าน Starbucks

- พนักงาน ร้านค้าภายในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณชั้น 1 หน้าร้าน Ochaya หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-214-4000

*หมายเหตุ : ร้านที่ไม่มีใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์หรือใบเสร็จเต็มรูปแบบ ไม่สามารถนำใบเสร็จมาร่วมรายการได้

View More