archive: all post for ALL 2019

  • กินไปสุขไป!!

February, 18 2019

กินไปสุขไป!!

กินไปสุขไป!!
I'm Park เสิร์ฟความสุขรับสุข 2 ต่อ พิเศษสำหรับสายกินทั้งหลาย

ต่อที่ 1) รับประทานอาหารหรือใช้บริการภายในศูนย์การค้าครบ 1,000 บาท / ใบเสร็จ รับ E-Stamp 1 ดวง ครบ 5 ดวง รับฟรี! Cash Voucher 500 บาท (1 ใบเสร็จ / ต่อการรับ E-Stamp 1 ดวง)

ต่อที่ 2) ซื้อเครื่องดื่มภายในศูนย์การค้าจากร้านค้าที่ทางศูนย์กำหนด ทุกๆการซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว รับ E-Stamp 1 ดวง ครบ 10 ดวง รับฟรี! Cash Voucher 500 บาท

View More