archive: all post for ALL 2017

  • ช้อปปุ๊ป รับปั๊บ ช้อปครบ 1000 รับคูปองเงินสด 100 at I'm Park

June, 05 2018

ช้อปปุ๊ป รับปั๊บ ช้อปครบ 1000 รับคูปองเงินสด 100 at I'm Park

เดือนมิถุนายน I'm Park ใจดีแจกให้! ซื้อครบ 1,000 บาทในร้านที่ร่วมรายการ นำเอาใบเสร็จมาแลก voucher เงินสด 100 บาท ในร้านที่ร่วมรายการ!

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เฉพาะเวลา 12:00 - 17:00 น. ตลอดเดือนมิถุนายน!

เงื่อนไขการแลกคูปอง
- ใบเสร็จ 1,000 บาท แลก voucher เงินสด 200 บาท 
- ขอสงวนสิทธิ์ 1 ใบเสร็จต่อ 1 voucher เท่านั้น - ลูกค้าจะต้องแอด Line@ แอมพาร์คก่อนจับรางวัล 
- ใบเสร็จสามารถใช้แลกจับรางวัลได้วันต่อวันเท่านั้นและไ่ม่สามารถรวมใบเสร็จได้ 
- ต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์หรือใบเสร็จเต็มรูปแบบ และต้องเป็นใบเสร็จที่มีเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีของร้านค้าและมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องเท่านั้น
- ไม่รวมใบเสร็จจากการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต การทำธุรกรรมทางการเงิน
การซื้อหุ้นหรือกองทุน หรือเติมเงินบัตรร้าน Starbucks 
- ไม่รวมใบเสร็จจาก Tesco Lotus
- พนักงานร้านค้าภายในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดส แกนบัตรจอดรถชั้น 1 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 214 4100
*ร้านที่ไม่มีใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์หรือใบเสร็จเต็มรูปแบบ ไม่สามารถนำใบเสร็จมาร่วมรายการได้

View More