archive: all post for ALL 2019

  • เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพในหลักสูตรปรับปรุง ระดับปฐมจักระ และพัฒนาจักระ ณ ศูนย์การค้าแอมพาร์ค (I'm Park Samyan) : ซอยจุฬาฯ 9 รุ่นที่ 13
  • เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพในหลักสูตรปรับปรุง ระดับปฐมจักระ และพัฒนาจักระ ณ ศูนย์การค้าแอมพาร์ค (I'm Park Samyan) : ซอยจุฬาฯ 9 รุ่นที่ 13
  • เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพในหลักสูตรปรับปรุง ระดับปฐมจักระ และพัฒนาจักระ ณ ศูนย์การค้าแอมพาร์ค (I'm Park Samyan) : ซอยจุฬาฯ 9 รุ่นที่ 13
  • เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพในหลักสูตรปรับปรุง ระดับปฐมจักระ และพัฒนาจักระ ณ ศูนย์การค้าแอมพาร์ค (I'm Park Samyan) : ซอยจุฬาฯ 9 รุ่นที่ 13
  • เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพในหลักสูตรปรับปรุง ระดับปฐมจักระ และพัฒนาจักระ ณ ศูนย์การค้าแอมพาร์ค (I'm Park Samyan) : ซอยจุฬาฯ 9 รุ่นที่ 13

March, 10 2019

เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพในหลักสูตรปรับปรุง ระดับปฐมจักระ และพัฒนาจักระ ณ ศูนย์การค้าแอมพาร์ค (I'm Park Samyan) : ซอยจุฬาฯ 9 รุ่นที่ 13

เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพในหลักสูตรปรับปรุง ระดับปฐมจักระ และพัฒนาจักระ ณ ศูนย์การค้าแอมพาร์ค (I'm Park Samyan) : ซอยจุฬาฯ 9 รุ่นที่ 13
วันจันทร์ที่ 11 - วันเสาร์ 16 มีนาคม 2562 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 11.00 น.

จากการอบรมที่ผ่านมา 23 ปี ในระดับปฐมจักระ และพัฒนาจักระ มีศิษย์พลังกายทิพย์ที่อบรมระดับปฐมจักระไปแล้วเกือบแสนคน แต่จะมีศิษย์ที่มีโอกาสไปต่อในระดับพัฒนาจักระไม่ถึง 50% ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะยังมีอีกหลายคนที่มีความสามารถก้าวหน้าในวิชานี้มาก แต่ไม่มีโอกาสไปต่อ

ปัจจุบัน คุณเยาวเรศ บุนนาค อาจารย์ผู้ฝึกสอน ได้ทบทวนหลักสูตรนี้ควบคู่กันไปในเวลา 6 วัน โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ปรากฏว่าได้ผลดีมาต่อศิษย์ที่เข้ารับอบรม จากผลการรักษาด้วยตนเองและรักษาผู้อื่น ผู้ฝึกมีความมั่นใจ ในการรักษามากขึ้น


จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจและศิษย์ที่สนใจเข้าได้รับการอบรมได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว 
ท่านสามารถไปลงทะเบียนที่หน้างาน
พร้อมสำเนาบัตรประชาชนในวันแรกของการอบรมค่ะ
.
สอบถามได้ที่
อาคารพรสวรรค์ โทร 02-591-5271 , 02-580-3388 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ โทร 085-357-0629 , 099-162-1150 , 098-296-6551 (ในและนอกเวลาราชการ)
Line: Khunya.org
*หมายเหตุ*
- การแต่งกายสุภาพ
- วันเสาร์ จะมีการฝึกโยคะ
ควรใส่กางเกงขายาวที่สวมใส่สบายๆ

View More