archive: all post for ALL 2017

September, 23 2017

"ปลูกผักสนุก สุขภาพดี" โดยมูลนิธิ MOA ไทย

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมที่มอบสิ่งดีๆ คืนสังคมจาก Bontcare Clinic  "ปลูกผักสนุก สุขภาพดี" โดยมูลนิธิ MOA ไทย  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560  ณ ลานวงปี ศูนย์การค้าแอมพาร์ค โดยภายในงานมีจัดนิทรรศการการทำเกษตรธรรมชาติ และจำหน่ายผักจากสวนเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี รวมไปถึงกิจกรรม “สวนผักคนเมือง…ทำเองได้ง่ายๆ” และ "ดอกไม้เพื่อสุขภาพ" 

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับมูลนิธิ MOA ไทย เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยต่อไป

View More